\r\n
\r\n
\r\n

在地图上看,卡拉布里亚在意大利那个“靴子”上的脚趾部分,位于地中海之中,因此它的历史是一种不同的文化和传统的混合体,一个宝贵的遗产,从人民谁一直生活在该大区。

这文化和传统的混合体可以看在\卡拉布里亚的艺术遗产,文化炼金术的美食,工艺品和传统音乐。

该大区有丰富的历史,拥有一个巨大的文化遗产:例如里亚切的著名青铜文物 (Bronzi di Riace)、斯体罗的卡托利卡 (Cattolica di stilo)、乐卡斯特拉(Le Castella)、洛克里也皮责非礼(Locri Epizefiri)考古公园,还有无数的博物馆,考古遗址,历史城镇,城堡和教堂。

古罗马人,希腊人,阿尔巴尼亚,撒拉逊人和诺曼人只是一些人在卡拉布里亚大区的人群中留下自己的\痕迹。>

由一个引人入胜的自然景观和丰富的植物种类,卡拉布里亚大区是在农业食品生产卓越的极。由于气候温和,山与海的共存,在卡拉布里亚大区就能生产高质量的健康食品和饮料。美食和葡萄酒的生产来自世俗经验的历史和文化,烹饪传统和生产技术。一个独特的遗产和知识,已经嫁接到最新的创新。公司与超现代的,高效的和认证的工厂,以生产方法,流传数百年来,将提供国际市场卓越的产品:例如猪肉食品、奶酪、面食、面包、水果、蘑菇、洋葱、豆类、冰淇淋。此外,在世界上最好的葡萄酒和橄榄油。

合作夥伴公司

Caffè Aiello
Caffè Aiello
Vinicola Zito
Vinicola Zito
Fratelli Marano
Fratelli Marano
Lametia
Lametia
Franzese
Franzese
Fiorillo
Fiorillo
Campoverde
Campoverde
Calabria Food
Calabria Food
Malena
Malena
La Colombina
La Colombina
Kalos
Kalos
Mediolat
Mediolat
Euro Transit
Euro Transit
Senatore Vini
Senatore Vini
Cantine Benvenuto
Cantine Benvenuto
Amarelli
Amarelli
Cantine Spadafora srl
Cantine Spadafora srl
Penna
Penna
Salpa srl
Salpa srl
Greco Caffè
Greco Caffè
Mediterranea Foods
Mediterranea Foods
Oleificio Sità
Oleificio Sità
Caffè Aiello
Vinicola Zito
Fratelli Marano
Lametia
Franzese
Fiorillo
Campoverde
Calabria Food
Malena
La Colombina
Kalos
Mediolat
Euro Transit
Senatore Vini
Cantine Benvenuto
Amarelli
Cantine Spadafora srl
Penna
Salpa srl
Greco Caffè
Mediterranea Foods
Oleificio Sità